Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/03/19

DZ/03/19

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:38

Dostawa aparatury pomiarowej dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:08
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-22 12:54
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-15 11:27
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 11:48
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 11:55
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Opis przedmiotu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 11:57
Załącznik nr A do SIWZ
File Załącznik nr 1 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 12:18
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 12:20
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załacznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 12:21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 12:24
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 12:26
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 12:30
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 12:31
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 12:35
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)