Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/04/19

DZ/04/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:39

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest: „Dostawa i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej aktywnego masera wodorowego (aktywnego wodorowego wzorca czasu i częstotliwości) dla Instytutu Łączności–Państwowego Instytutu Badawczego"

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DzUUE przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-09 09:07
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-11 13:26
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-09 10:43
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:04
Pełna treść
File Identyfikator postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:07
Pełna treść
File Klucz publiczny przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:08
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:20
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:37
JEDZ (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:41
Wykaz dostaw (format MS Office)
File Załacznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:40
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:42
Oświadczenie - zobowiązanie podmiotu trzeciego (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:44
Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załacznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:45
Oświadczenie o wykluczeniu (art 24 ust. 1 pkt 15) (format MS Office)
File Załacznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:47
Oświadczenie o wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 22) (format MS Office)
File Załacznik nr 9 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-05 11:48
Oświadczenie o podwykonawcach (format PDF)