Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/08/19

DZ/08/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 13:12

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Szachowej 1”

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-31 12:02
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 12:25
Pełna treść
File Zestawienie ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-19 11:00
Pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-15 12:31
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 12:12
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:32
Pełna treść
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:33
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1a do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:34
Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego
File Załącznik nr 2 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:34
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:36
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:36
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:37
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:38
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-04-11 08:38
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)