Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/10/19

DZ/10/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:18

„Dostawa aparatury dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności-PIB we Wrocławiu”

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-31 09:26
pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-11 12:11
Pełna treść
File Zestawienie ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-28 13:38
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:11
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:13
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:14
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:14
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:15
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:16
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:16
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:17
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:17
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)