Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/12/19

DZ/12/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:42

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie

File ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-26 11:35
pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-06 12:06
Pełna treść
File Unieważnienie części 2 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-06 12:06
Pełna treść
File Zestawienie ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-29 15:09
Pełna treść
File Zmiana ogłoszenia II przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 11:00
pełna treść
File Informacja o modyfikacji siwz - zmiana terminu II przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 10:36
Pełna treść
File Wyjaśnienie treści SIWZ III przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-25 10:35
pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-22 13:37
Pełna treść
File Informacja o modyfikacji siwz - zmiana terminu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-22 13:24
Pełna treść
File Wyjaśnienie treści SIWZ II przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-22 13:24
Pełna treść
File Wyjaśnienie treści SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-19 13:02
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 14:01
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:44
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 11:47
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:48
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:48
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:49
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:50
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-16 09:51
Wzór umowy