Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/13/19

DZ/13/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:42

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-02 08:42
pełna treść
File Wynik postępowania cz. 1 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-21 14:06
pełna treść
File Wynik postępowania cz. 2 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-14 12:01
pełna treść
File zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-14 12:02
pełna treść
File Załącznik nr A do SIWZ -po zmianie przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-02 14:10
opis przedmiotu zamówienia - po zmianie
File ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-02 10:00
pełna treść
File ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-01 14:51
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-01 14:50
pełna treść
File Załącznik nr A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-01 14:52
opis przedmiotu zamówienia
File załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-01 14:53
formularz ofertowy
File załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-01 14:54
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-01 14:55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-01 14:56
Wykaz podwykonawców
File załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-01 14:57
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-01 14:57
wzór umowy