Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/16/19

DZ/16/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:43

Dostawa i uruchomienie wektorowego analizatora obwodów z wyposażeniem dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-21 08:21
pełna treść
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-13 09:52
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-08 13:38
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 09:03
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -sprostowanie przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-14 08:28
pełna treść
File informacja o zmanie terminu/zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 12:03
 
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 12:02
pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:27
pełna treść
File Identyfikator postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:37
pełna treść
File klucz publiczny przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:38
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:48
pełna treść
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:49
formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:50
JEDZ
File Załącznik nr 3 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:52
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:53
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:55
Oświadczenie -zobowiązanie podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 6 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:56
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 10:59
oświadczenie o wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 15)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 11:00
Oświadczenie o wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 22)
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-20 11:01
Oświadczenie o podwykonawcach