Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/19/19

DZ/19/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:43

Dostawa i uruchomienie stanowiska do mikroobróbki laserowej struktur fotonicznych dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-22 12:20
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 11:59
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 11:23
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-03 14:34
Pełna treść
File Załącznik nr 7 do SIWZ - po zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-03 14:35
Wzór umowy
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:25
Pełna treść
File Ogloszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:25
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:27
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:28
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:29
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:30
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:30
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowe
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:31
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:31
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 13:32
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)