Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/21/19

DZ/21/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:44

Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-15 10:08
Pełna treść
File Unieważnienie części 2 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-30 14:22
Pełna treść
File Wynik postępowania cz 1 i 3 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-23 13:09
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-17 14:36
Zestawienie ofert
File Wyjaśnienia treści SIWZ I przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-14 12:24
pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 14:13
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 13:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 13:48
Formularz ofertowy
File Załącznik 1a przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 13:49
Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 13:53
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 13:58
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 14:00
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 14:03
Oświadczenie o grupie kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 14:04
Wykaz usług
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 14:06
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 14:08
Oświadczenie -zobowiązanie podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 14:39
Wykaz osób