Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/22/19

DZ/22/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:44

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-06 12:40
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-23 13:29
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-21 13:54
Pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ IV przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-17 11:16
Pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ III przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-16 14:21
Pełna treść
File Zmiana ogłoszenia II przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-16 13:26
Pełna treść
File Informacja o modyfikacji siwz - zmiana terminu II przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-16 13:25
Pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ II przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-15 12:51
Pełna treść
File Informacja o zmianie terminu/zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-14 13:50
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-14 13:51
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 12:42
pełna treść
File ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 11:44
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 10:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 11:03
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 11:04
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 11:05
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 11:08
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
File załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 11:48
wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 11:10
oświadczenie o grupie kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 11:11
wzór umowy