Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/23/19

DZ/23/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:44

Dostawa i uruchomienie lasera impulsowego dla Instytutu Łączności–Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-31 12:40
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-11 14:51
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 12:54
pełna treść
File Załącznik nr A do SIWZ po zmianie! przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-07 14:16
Opis przedmiotu zamówienia /po zmianie!/
File ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:20
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:46
opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:44
pełna treść
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:29
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:31
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:32
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:33
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:34
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:35
wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:37
oświadczenie o udostępnieniu zasobów