Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/24/19

DZ/24/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:44

Dostawa precyzyjnego przestrajalnego generatora sygnałów częstotliwości wzorcowych w zakresie 250 kHz – 50 GHz o niskich szumach fazowych dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-06 11:30
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-23 13:44
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-16 13:15
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:06
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:08
Opis Przedmiotu Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:09
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:11
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:12
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:13
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:14
Oświadczenie o grupie kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:15
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:16
Wzór Umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:18
Oświadczenie -udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego