Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/25/19

DZ/25/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:45

Dostawa i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej, będącej wyposażeniem aktywnego masera wodorowego dla Instytutu Łączności–Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-31 12:43
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-17 09:36
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-14 12:10
pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 10:08
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 09:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 09:31
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 09:32
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 09:33
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 09:47
Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 09:49
Oświadczenie - wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 09:51
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 09:52
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 09:53
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 09:54
Oświadczenie - zobowiązanie podmiotu trzeciego