Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/26/19

DZ/26/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:45

Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 oraz przepompowni ścieków

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-31 11:38
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-22 10:48
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-17 11:24
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 12:14
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:25
Formularz ofertowy
File Załącznik do Formularza ofertowego przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:29
Kalkulacja cenowa
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:33
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:39
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:41
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:44
Oświadczenie o grupie kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:45
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:46
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:51
Zobowiązanie podmiotu trzeciego