Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/27/19

DZ/27/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:45

Dostawa sprzętu IT z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-06 13:31
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-30 14:43
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-23 13:22
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-18 12:07
pełna treść
File Informacja o zmianie terminu/zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-18 12:06
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ II - zmiana przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-18 12:05
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ III przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-17 11:18
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ II przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-17 09:17
pełna treść
File Informacja o zmianie terminu/zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-16 13:39
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-16 13:41
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ I przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-15 13:07
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:33
pełna treść
File Załącznik A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:36
Opis Przedmiotu Zamówienia
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:36
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:37
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:38
Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:40
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:41
Oświadczenie o grupie kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:41
Wzór umowy