Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/29/19

DZ/29/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:45

Ubezpieczenie OC, OC zawodowe, NNW

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-18 08:56
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-02 13:35
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-22 13:41
pełna treść
File Informacja o zmianie terminu/zmianie ogłoszenia z dnia 19.11.2019 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-19 13:41
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.11.2019 r. przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-19 13:41
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.11.2019 r. przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-19 13:42
pełna treść
File Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 19.11.2019 r. przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-19 13:43
OPZ po zmianie
File Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-14 10:00
OPZ po zmianie
File Załącznik nr 5 projekt umowy po zmianie przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-14 10:01
projekt umowy po zmianie
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-14 09:58
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-13 15:08
pełna treść
File informacja o zmianie terminu/zmianie ogłoszenia III przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-13 15:07
pełna treść
File informacja o zmianie terminu/zmianie ogłoszenia II przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-08 13:56
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-08 13:54
pełna treść
File Informacja o zmianie terminu/zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-31 11:21
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-31 11:20
pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 13:32
pełna treść
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 13:37
Opis przedmiotu zamówienia
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 13:33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 13:39
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 13:51
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 13:54
Oświadczenie o wykluczeniu
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 13:55
wzór umowy
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 13:56
Oświadczenie o grupie kapitałowej
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 13:57
Oświadczenie -obowiązki informacyjne RODO