Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/31/19

DZ/31/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:46

Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-24 08:29
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-13 13:31
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:00
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:16
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:03
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1a przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:04
Kalkulacja cenowa do formularza oferty
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:04
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:07
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:08
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:08
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:11
Wykaz usług
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:11
Wzór umowy
File Załącznik nr 2 do umowy przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:12
Powierzenie przetwarzania danych
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:15
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:16
Wykaz osób