Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/34/19

DZ/34/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:46

Dostawa i instalacja macierzy oraz serwera backupu do Instytutu Łączności-PIB w Warszawie ul. Szachowa 1

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-16 09:49
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-10 14:12
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-09 14:04
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 12:19
Pełna treść
File Załącznik A przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 12:21
Opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 12:20
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 12:21
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 12:22
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 12:24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 12:24
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 12:25
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 12:25
Wzór umowy