Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/35/19

DZ/35/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:46

Dostawa aparatury pomiarowej (oscyloskop) dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie na potrzeby realizacji projektu pn. „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria (akronim KSO3C), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CYBERSECIDENT „Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-23 12:40
pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-12 13:58
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-11 12:49
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:38
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik A do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:42
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:43
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:43
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:45
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:45
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:46
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:47
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:49
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)