Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2020 DZ/01/20

DZ/01/20

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-27 10:46

Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-05 09:26
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-04-16 12:18
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-04-03 08:49
pełna treść
File Wyjaśnienie treści SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-03-19 10:23
Pełna treść
File Załącznik A po zmianie z dnia 05.03.2020 r. przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-03-05 15:21
pełna treść
File Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianie z dnia 02.03.2020 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-03-02 08:47
wzór umowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ - po zmianie przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-03-02 09:36
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - po zmianie z dnia 02.03.2020
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-27 09:45
Pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-25 14:49
pełna treść
File Załącznik nr A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-25 14:27
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-25 14:28
formularz ofertowy
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-25 14:29
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-25 14:31
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-25 14:32
Oświadczenie podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-25 14:33
grupa kapitałowa
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-25 14:38
Oświadczenie o wykluczeniu 1
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-25 14:39
Oświadczenie o wykluczeniu 2
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-25 14:40
oświadczenie o podwykonawcach
File Załącznik do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-27 09:44
Klucz publiczny
File Załącznik do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-27 09:45
Identyfikator postępowania