Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2020 DZ/03/20

DZ/03/20

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 11:59

Dostawa i uruchomienie kalibratora oscyloskopów z sondą pomiarową oraz wyposażeniem dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-06-22 11:10
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-27 08:29
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-18 10:36
Pełna treść
File Załącznik nr 7 do SIWZ -wzór umowy - zmodyfikowany przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-13 13:50
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-13 13:48
pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-13 13:51
pełna treść
File Informacja o modyfikacji SIWZ - zmiana terminu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-13 13:53
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:51
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:53
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:53
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:54
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:55
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:56
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:57
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:58
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:58
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-05-07 12:59
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)