Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2020 DZ/14/20

DZ/14/20

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 13:53

Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-09 14:19
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-20 14:28
Pełna treść
File Informacja z otwracia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-16 14:33
Zestawienie ofert
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-13 14:05
Pełna treść
File Informacja o zmianie terminu składania ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-13 14:05
Pełna treść
File Wyjaśnienie treści Siwz 2 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-13 14:04
Pełna treść
File Wyjaśnienie treści Siwz przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:42
Pełna treść
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:20
Wzór umowy (po zmianie)
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:53
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:18
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1a do formularza ofertowego przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:20
Kalkulacja cenowa do formularza oferty
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:26
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:27
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:28
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:28
Wykaz usług
File Załącznik nr 7 do Umowy przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:43
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do Umowy przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:30
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-07 14:33
Wykaz osób