Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2020 DZ/15/20

DZ/15/20

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 16:39

Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-09 15:24
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 09:11
pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 12:23
pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-14 16:30
pełna treść
File Informacja o zmianie terminu składania ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-14 16:31
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-14 11:36
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 17:01
pełna treść
File Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 14:30
pełna treść
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 14:31
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1a do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 14:33
Kalkulacja cenowa
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 14:32
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 14:35
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 14:36
Oświadczenie (wykaz podwykonawców)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 14:37
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 14:38
Wykaz wykonanych usług
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 17:08
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 14:42
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-08 14:43
Wykaz osób