Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2020 DZ/17/20

DZ/17/20

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:15

Dostawa aparatury do Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności-PIB we Wrocławiu ul. Swojczycka 38

File Ogłoszenie o udzielniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-05 08:26
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-20 13:19
pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 12:27
pełna treść
File Załącznik nr A po zmianie z dnia 13.10.2020 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-13 10:42
Opis przedmiotu zamówienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:45
pełna treść
File Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 15:06
pełna treść
File Załącznik nr A przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:55
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:55
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:56
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:57
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:58
Oświadczenie (Wykaz podwykonawców)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:59
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:59
Wykaz wykonanych dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 15:00
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 15:02
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu