Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2020 DZ/18/20

DZ/18/20

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:36

Dostawa szerokopasmowego wzmacniacza mocy do Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności-PIB we Wrocławiu ul. Swojczycka 38

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-05 08:34
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-20 13:02
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-21 07:42
Zestawienie ofert
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-15 15:19
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:35
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 14:51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:37
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:37
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:38
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:40
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:41
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:43
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:44
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-09 13:44
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)