Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2020 DZ/20/20

DZ/20/20

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-29 06:17

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-24 11:08
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-16 15:21
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-06 13:07
Pełna treść
File Wyjaśnienie treści Siwz przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-03 13:09
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-29 06:14
Pełna treść
File Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-28 17:01
SIWZ
File Załącznik nr A do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-26 12:15
Opis Przedmiotu Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-26 12:16
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-26 12:17
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-26 12:18
Oświadczenie o wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-26 12:20
Oświadczenie - wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-26 12:20
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-26 12:21
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-29 10:52
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-26 12:23
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów