Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/03/21

DZ/03/21

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2022-01-14 12:48

Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności –PIB we Wrocławiu ul. Swojczycka 38

File Ogłoszenie o wyniku postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-05-18 12:01
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-15 13:06
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-14 12:54
pełna treść
File Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-09 10:35
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:37
pełna treść
File SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:39
Specyfikacja warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:40
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:42
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 1
File Załącznik nr 2a do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:44
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 2
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:45
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 1
File Załącznik nr 3a do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:46
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 2
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:47
Oświadczenie - wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:47
Wykaz wykonanych dostaw
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:48
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:51
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
File Załącznik nr 8 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:54
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
File identyfikator postępowania - mini portal przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:56
jw.