Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/04/21

DZ/04/21

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2022-01-14 12:53

Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 i przepompowni ścieków

File Ogłoszenie o wyniku postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-21 10:27
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-30 14:04
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-27 13:31
Pełna treść
File Informacja o modyfikacji SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-20 15:28
Pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-20 15:28
Pełna treść
File Wyjaśnienie treści SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-16 12:18
Pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-14 09:23
Pełna treść
File Informacja o zmianie terminów/ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-14 09:23
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-09 10:02
pełna treść
File Informacja o zmianie/modyfikacji SWZ - zmiana terminów przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-09 10:00
pełna treść
File Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-07 08:36
pełna treść
File Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego - PO ZMIANIE przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-05 11:40
 
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:40
pełna treść
File SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:42
Specyfikacja warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:42
Formularz ofertowy
File Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:43
 
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:46
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 1
File Załącznik nr 2a do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:47
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 2
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:49
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 1
File Załącznik nr 3a do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:49
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 2
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:50
Oświadczenie - wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:51
Wykaz wykonanych dostaw
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:52
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:54
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
File Załącznik nr 8 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:54
Oświadczenie - grupa kapitałowa
File Załącznik nr 9 do SWZ -wzór umowy przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 14:55
 
File identyfikator postępowania - mini portal przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 15:30
identyfikator postępowania - mini portal