Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/05/21

DZ/05/21

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 10:19

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1

File Ogłoszenie o wyniku postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-21 10:24
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-31 10:03
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-20 12:23
Pełna treść
File Identyfikator postępowania - UWAGA zamiana identyfiaktora przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-19 12:50
Pełna treść
File Informacja o zmianie terminów/zmianie ogłoszenia 2 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-17 12:00
pełna treść
File Załącznik nr 1 do SWZ -formularz ofertowy -po zmianach przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-17 12:04
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-17 12:01
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ-13.08.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:02
pełna treść
File Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - po zmianach 13.08.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:07
pełna treść
File Załącznik A do SWZ -po zmianach 13.08.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:05
 
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-12 16:09
pełna treść
File Informacja o zmianie terminów/ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-12 16:08
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-10 11:24
Pełna treść
File Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-09 06:33
Pełna treść
File Załącznik A do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-06 14:15
UWAGA DODANY ZAŁĄCZNIK
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 10:43
Pełna treść
File SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 10:47
Specyfikacja Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 08:48
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 do formularza ofertowego przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 08:49
Załącznik do formularza ofertowego
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 09:01
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 1
File Załącznik nr 2a do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 09:02
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 09:03
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 1
File Załącznik nr 3a do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 10:53
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 2
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 10:54
Oświadczenie wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 09:05
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 09:06
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 09:07
Oświadczenie - grupa kapitałowa
File Załącznik nr 8 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 09:08
Wzór umowy