Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/06/21

DZ/06/21

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 09:58

Dostawa sprzętu informatycznego dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1

File Ogłoszenie o wyniku postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-05 13:01
Pełna treść
File Wynik postępowania, odrzucenie oferty- cz. 1 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-05 09:40
Pełna treść
File Wynik postępowania część 3 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-23 11:57
pełna treść
File Unieważnienie czynności zamawiającego- część 1 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-21 10:58
Pełna treść
File Unieważnienie czynności zamawiającego- część 3 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 10:15
Pełna treść
File Wynik postępowania - część 1 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-07 12:25
Pełna treść
File Wynik postępowania - część 3 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-03 11:28
Pełna treść
File Wynik postępowania cz. 2 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-02 17:09
pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-26 13:55
pełna treść
File Załącznik nr 1 do formularza ofertowego- po zmianie 23.08.2021 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-23 13:43
Pełna treść
File Załącznik A do SWZ- Po zmianach 23.08.2021 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-23 13:42
Pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZIII przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-23 13:41
Pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-20 08:30
Pełna treść
File Informacja o zmianie terminów/ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-20 08:29
Pełna treść
File Identyfikator postępowania - UWAGA zamiana identyfiaktora przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-19 12:52
Pełna treść
File Załącznik nr 1 do formularza ofertowego- po zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-18 12:31
Pełna treść
File Załącznik A do SWZ- po zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-18 12:30
Pełna treść
File Informacja o zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-18 12:29
Pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZII przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-18 12:29
Pełna treść
File Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-17 14:29
Pełna treść
File Załącznik nr 8 do SWZ - po zmianach przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-16 14:28
Wzór umowy
File Wyjaśnienia treści SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-16 11:06
Pełna treść
File PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-16 11:06
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 09:54
Pełna treść
File Specyfikacja warunków zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 09:55
SWZ
File Załącznik A do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 09:55
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 09:57
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1 do formularza ofertowego przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 09:58
Opis spełnienia wymagań
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 09:59
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 1
File Załącznik nr 2a do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:00
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:00
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 1
File Załącznik nr 3a do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:01
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 2
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:02
Oświadczenie wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:02
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:03
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:04
Oświadczenie - grupa kapitałowa
File Załącznik nr 8 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:04
Wzór umowy