Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/07/21

DZ/07/21

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 13:17

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektu Instytutu łączności – PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o wyniku postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-22 08:20
Pełna treść
File Unieważnienie postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-10 14:35
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-10 14:35
Pełna treść
File Załącznik nr 1a do SWZ - po zmianach przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-07 14:20
Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-07 14:18
Pełna treść
File Informacja o modyfikacji SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-07 14:17
Pełna treść
File Załącznik nr 1a do SWZ - po zmianach przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-03 10:20
Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego
File Załącznik nr 1 do SWZ - po zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-03 10:19
Formularz ofertowy
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-03 10:21
Pełna treść
File Informacja o modyfikacji SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-03 10:18
Pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-03 10:16
Pełna treść
File Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-31 12:11
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 14:10
pełna treść
File SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:26
Specyfikacja warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:28
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
File Załącznik 1 A przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:29
kalkulacja cenowa
File Załącznik nr 2 w do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:44
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:34
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
File Załącznik 2a do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:45
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - dotyczy podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega
File Załącznik nr 3a do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:35
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- dotyczy podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:36
Oświadczenie (wykaz podwykonawców)
File Załącznik nr 5 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:37
Wykaz wykonanych dostaw
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:38
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:39
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
File Załacznik nr 8 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:40
Oświadczenie -grupa kapitałowa
File Załącznik nr 9 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 11:41
Wzór umowy
File identyfikator postępowania - miniportal przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 14:13
pełna treść