Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/08/2021/PP

DZ/08/2021/PP

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:55

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego w ramach prac przygotowawczych realizacji zamiaru inwestycyjnego w postaci budowy budynku laboratorium badawczego dla potrzeb umieszczenia komory bezodbiciowej

File Informacja o wyniku postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-03-11 15:39
pełna treść
File Zaproszenie do składania ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:37
pełna treść
File Załącznik nr 1 do zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:40
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do Zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:41
Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego
File Załącznik nr 3 do zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:46
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 4 do zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:47
Wykaz wykonanych usług
File Załącznik nr 5 do zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:49
Wykaz osób
File Załącznik nr 6 do zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:50
Główne cechy budynku i terenu