Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/08/21

DZ/08/21

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:58

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1

File Wynik postępowania 26.10.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-26 08:50
pełna treść
File Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-22 15:33
pełna treść
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-07 14:54
pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-28 14:45
Pełna treść
File Informacja o zmianie SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-23 09:27
pełna treść
File Załącznik nr 1 do formularza ofertowego po zmianach z 23.09.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-23 09:30
pełna treść
File Załącznik A do SWZ -po zmianach 23.09.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-23 09:29
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-23 08:11
pełna treść
File Załącznik nr 1 do formularza ofertowego- po zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-20 13:53
Pełna treść
File Załącznik A do SWZ- po zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-20 13:52
Opis przedmiotu zamówienia
File Wyjaśnienia treści SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-20 13:51
Pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-16 13:59
Pełna treść
File Informacja o zmianie swz - zmiana terminu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-16 13:58
Pełna treść
File Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-09 09:19
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 14:56
Pełna treść
File Specyfikacja warunków zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:48
SWZ
File Załącznik A do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:49
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do formularza ofertowego przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:51
Pełna treść
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:50
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:51
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 1
File Załącznik nr 2a do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:52
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:53
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 1
File Załącznik nr 3a do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:53
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 2
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:54
Oświadczenie wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:55
Wykaz dostaw.
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:55
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego.
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:56
Oświadczenie - grupa kapitałowa
File Identyfikator postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 15:02
Pełna treść
File Załącznik nr 8 do SWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 13:57
Wzór umowy