Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/11/2021

DZ/11/2021

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 16:12

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników Instytutu Łączności i ich rodzin, w zakresie pakietowych świadczeń medycznych

File Unieważnienie postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-16 13:05
pełna treść
File Informacja o zmianie SWZ z dnia 10.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-10 08:12
pełna treść
File Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 10.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-10 08:13
pełna treść
File Załącznik nr 2 do SWZ zmiany z dnia 10.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-10 08:14
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 03.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-03 12:13
pełna treść
File Wypełniony załącznik do pytania 12 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-03 12:31
pełna treść
File Informacja o zmianie SWZ, terminu i zmianie ogłoszenia z dnia 03.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-03 12:15
pełna treść
File SWZ po zmianach z dnia 03.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-03 12:16
pełna treść
File SWZ zmiany 03.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-03 12:17
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-03 12:19
pełna treść
File Załącznik nr 1 do SWZ po zmianach z dnia 03.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-03 12:21
pełna treść
File Załącznik nr 1 do SWZ zmiany 03.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-03 12:22
pełna treść
File Załącznik nr 6 do SWZ po zmianach z dnia 03.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-03 13:21
pełna tresć
File Załącznik nr 6 do SWZ zmiany 03.12.2021 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-03 12:26
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.11.2021 r. przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-29 14:01
pełna treść
File Informacja o zmianie terminów i zmianie ogłoszenia z dnia 29.11.2021 r. przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-29 14:02
pełna treść
File Informacja o zmianie terminów/zmianie ogłoszenia z dnia 18.11.2021r. przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-18 16:23
 
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.11.2021 r. przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-18 16:22
pełna treść
File Informacja o zmianie terminów/zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-09 15:44
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-09 15:44
pełna treść
File Informacja o zmianie SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-08 09:49
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-08 11:19
pełna treść
File SWZ -po zmianach przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-08 09:49
 
File Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy - po zmianach przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-08 09:50
pełna treść
File SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 17:00
Specyfikacja warunków zamówienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 16:58
pełna treść
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 17:01
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-08 09:48
Wzór formularza oferty
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 17:03
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 17:04
Oświadczenie o aktualności informacji
File Załacznik nr 5 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 17:05
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 17:06
Proponowane postanowienia umowy
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-08 09:47
Link do postępowania oraz ID postępowania z MiniPortalu