Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/30/2021/PP

DZ/30/2021/PP

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:36

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego za 2021 i 2022 rok wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego.

File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-01-20 13:34
pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-01-05 10:16
pełna treść
File Zaproszenie do składania ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:24
pełna treść
File Załącznik nr 1 do zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:25
formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:26
wzór umowy
File Załącznik nr 3 do zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:27
Oświadczenie - dane osobowe
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:28
Oświadczenie warunki udziału
File Załącznik nr 5 do zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:28
Wykaz wykonanych usług
File Załącznik nr 6 do Zaproszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:29
Wykaz osób
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:32
Oświadczenie o spełnianiu warunków niezależności
File Załącznik nr 8 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-30 15:33
Oświadczenie biegłego rewidenta