Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2022 DZ/05/22

DZ/05/22

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 10:42

Dostawa aparatury na potrzeby realizacji projektu: Dostawa samochodu pomiarowego wraz z adaptacją

File Wybór cz.6 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-04-13 06:54
Pełna treść
File Wybór cz. 4 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-04-11 14:41
Pełna treść
File Unieważnienie postepowanie cz. 7 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-04-11 08:16
Pełna treść
File Wybór cz. 2 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-04-07 13:11
Pełna treść
File Wybór cz. 3 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-04-05 08:38
Pełna treść
File Unieważnienie postepowanie cz. 1 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-04-05 08:38
Pełna treść
File Uniewaznienie postepowania część 5 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-30 13:45
Pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-24 15:47
pełna treść
File Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-24 09:10
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23.03.2022 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-23 12:05
pełna treść
File Wyjaśnienia SWZ z dnia 22.03.2022 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-22 12:52
pełna treść
File Zał nr 5 Projektowane postanowienia umowy zmiany z 22.03.2022 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-22 12:53
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 17.03.2022 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-17 10:14
pełna treść
File wyjaśnienia treści SWZ z dnia 15.03.22 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-15 08:43
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ z 14.03.2022 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-14 08:53
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ z 11.03.2022 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-11 12:29
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 10.03.2022 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-10 16:21
pełna treść
File Załącznik nr 1 do SWZ po zmianie przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-10 16:22
Formularz oferty
File Załacznik nr 5 do SWZ po zmianie przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-10 16:23
Projektowane postanowienia umowy
File Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23.02.2022 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-23 14:07
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.03.2022 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-03-04 09:36
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 10:28
pełna treść
File SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 10:29
Specyfikacja warunków zamówienia
File Załącznik A do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 10:31
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik 1 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 10:32
Formularz oferty
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 10:32
JEDZ
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 10:34
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
File Załącznik 4 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 10:34
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 5 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 10:35
Projektowane postanowienia umowy
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 10:36
Instrukcja JEDZ
File Załącznik nr 6 Link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu, przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2022-02-21 11:02
pełna treść