Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA DZ/14/21

DZ/14/21

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 15:41

Dostawa urządzeń sieciowych do sieci LAN Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego

File Ogłoszenie o wyniku postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-06 11:13
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-16 11:19
pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-04 13:42
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 14:01
pełna treść
File SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 14:10
Specyfikacja warunków zamówienia
File Załącznik A do SWZ/Załącznik nr 1 do Umowy przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 14:07
pełna treść
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 14:09
Wzór formularza oferty
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 14:12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 14:14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (podmiot udostępniający zasoby)
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 14:15
Oświadczenie o aktualności informacji
File Załącznik nr 5 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 14:16
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 14:16
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 14:21
Projektowane postanowienia umowy -wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-27 16:58
link do postępowania