Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Rozstrzygniecia 2013

2013

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-25 14:18

Przetargi rozstrzygnięte w 2013 r.

Przetarg DAG/G/05/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-12 12:14
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/5/2013/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-19 10:43
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego (samochód osobowy DODGE GRAND CARAVAN)
Przetarg DAG/G/36/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-24 11:03
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/37/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-11 10:19
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/08/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-22 12:37
Przetarg nieograniczony na modernizację specjalizowanego serwera rejestrującego i nadającego strumienie multimedialne w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/A-1/2013 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-17 09:32
Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznych rozdzielni SN w budynku stacji transformatorowej w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DAG/A-2/2013 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-17 09:49
Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynków mieszkalnych przy ul. Przewodowej 118 i 120 – Osiedle IŁ w Warszawie
Przetarg DAG/A-3/2013 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-02 09:43
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wewnętrzne w budynku willa oraz roboty instalacyjne zewnętrzne na budynkach: głównym i willi w Instytucie Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.
Przetarg DAG/A-5/2013 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-05 12:08
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu: stolarki okiennej i drzwiowej, zadaszenia windy zewnętrznej, fundamentów schodów tarasu w Instytucie Łączności - PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DAG/G/17/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 13:58
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do rozbudowy infrastruktury wirtualizacyjnej Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DAG/G/18/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-29 14:15
Przetarg nieograniczony na przedłużenie wsparcia technicznego na sprzęt sieciowy dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/20/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-28 13:13
Przetarg nieograniczony na aktualizację oprogramowania VMware vCloud Sute 5 Standard Academic służącego do rozbudowy infrastruktury wirtualizacyjnej Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DAG/G/22/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-24 10:30
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DAG/G/23/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-09 12:54
Przetarg nieograniczony na przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie bazodanowe dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/28/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-17 09:12
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury pomiarowej dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1.
Przetarg DAG/G/13/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-06 12:18
Przetarg nieograniczony na zapewnienie światłowodowego łącza internetowego o przepustowości 100 Mb/s na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Przetarg DAG/G/14/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-08 11:02
Przetarg nieograniczony na przedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie wirtualizacyjne VMware dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/A- 4/2013 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-05 12:05
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne na części środkowej dachu budynku głównego w Instytucie Łączności w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DAG/G/15/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 13:31
Przetarg nieograniczony na „usługę doradczą – wsparcie wdrożenia narzędzia Oracle Business Intelligence dla Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej” dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/16/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-30 11:18
Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację 2 szt. rezonatorów cezowych do wzorców częstotliwości typ 5071A opcja 001 dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1.