Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Unieważnienia

Unieważnienia

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-21 14:00

Informacje o unieważnieniach przetargów organizowanych w Instytucie Łączności

Przetarg DZ/05/PP/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-04-05 12:25
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i stacjonarnego dostępu do Internetu na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: Warszawie przy ul Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wroclawiu przy ul Swojczyckiej 38.
Przetarg DZ/06/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-22 10:53
Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego aparatury pomiarowej dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie z opcją wykupu oraz ubezpieczeniem na czas trwania leasingu
Przetarg DZ/06/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:40
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest: „Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38”
Przetarg DZ/07/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-22 10:54
Przetarg nieograniczony na "Kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15"
Przetarg DZ/09/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-06 09:07
Przetarg nieograniczony na "Kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15"
Przetarg DZ/09/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:41
Usługa projektowania układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego w projekcie IDSoC
Przetarg DZ/10/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-25 13:30
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu czynności faktycznych i prawnych mających na celu przejęcie i eksploatację elektronicznego systemu poboru opłat
Przetarg DZ/11/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:42
Ubezpieczenie OC zawodowe
Przetarg DZ/13/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-23 10:19
Przetarg nieorganiczny przedmiotem którego jest „Dostawa pakietów subskrypcji platformowych usług hostowanych oraz wsparcia technicznego”
Przetarg DZ/14/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-11 13:25
Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7"
Przetarg DZ/15/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:49
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15
Przetarg DZ/15/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:43
Dostawa precyzyjnego przestrajalnego generatora sygnałów częstotliwości wzorcowych w zakresie 250 kHz – 50 GHz o niskich szumach fazowych dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/17/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:43
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 oraz przepompowni ścieków
Przetarg DZ/17/PP/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-22 10:56
Zaproszenie do składania ofert na aktualizację raportu pt. „Aspekty medyczne i biofizyczne promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej”
Przetarg DZ/20/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 08:03
Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie
Przetarg DZ/23/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:50
Przetarg nieograniczony przedmiotem którego jest "Pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy wdrożeniu krajowego schematu oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria"
Przetarg DZ/30/2020/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 07:58
Eksperyment R1.2. – Rekrutacja osób metodą badawczą F2F do eksperymentalnego panelu telemetrycznego
Przetarg DZ/33/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:46
„Dostawa aparatury pomiarowej (oscyloskop) dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie na potrzeby realizacji projektu pn. „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria (akronim KSO3C), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CYBERSECIDENT „Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość”
Przetarg DZ/36/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:47
Usługi zarządzania projektem, koordynacji oraz doradztwa strategicznego i komunikacyjnego w odniesieniu do realizowanych przez Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy czynności związanych z eksploatacją Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
Przetarg Zaproszenie do składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-05 08:32
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na wykonanie badania dotyczącego użyteczności, zainteresowania treścią oraz oczekiwań wśród uczestników testowego wdrożenia telewizji interaktywnej LDUiTV w środowisku rzeczywistym, realizowanym w ramach projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej”.