Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/18/13

DAG/G/18/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-29 13:15

Przetarg nieograniczony na przedłużenie wsparcia technicznego na sprzęt sieciowy dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1, w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-29 14:15
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-05 10:04
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-30 11:31
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-25 10:01
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-25 09:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-25 09:38
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-25 09:49
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załacznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-25 09:51
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załacznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-25 09:53
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-25 09:56
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-25 09:58
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załacznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-25 09:59
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załacznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-25 10:00
Wzór umowy (format PDF)