Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/17/19

DZ/17/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:43

Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 oraz przepompowni ścieków

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 11:03
pełna treść
File Unieważnienie postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:32
pełna treść
File zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-07 14:02
pełna treść
File Informacja o modyfikacji SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-30 13:19
Pełna treść
File Załącznik do formularza oferty - po zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-30 13:20
Kalkulacja cenowa
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 12:35
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 12:35
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:41
Formularz ofertowy
File Załącznik do formularza oferty przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:42
Kalkulacja cenowa
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:42
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:43
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:45
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:46
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:46
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-27 09:47
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)