Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2020 DZ/19/20

DZ/19/20

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 08:59

Dostawa, instalacja i uruchomienie stanowiska do badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych montowanych na pokładzie pojazdów silnikowych na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdów

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-09 10:28
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-29 10:17
Pełna treść
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-22 10:03
Wzór umowy - po zmianie
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:38
pełna treść
File Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:41
pełna treść
File Załącznik nr A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:43
Opis przedmiot zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:44
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:45
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:46
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:47
Oświadczenie (wykaz podwykonawców)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:49
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:49
Wykaz wykonanych dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:50
Wzór umowy
File Informacja z otwarcia ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-27 16:29
Pełna treść
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-19 11:51
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu