Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Majątek

Majątek

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2018-06-11 11:00

Majątek Instytutu Łączności

Według sprawozdania finansowego za rok 2017 wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 19 759 936,58 , z czego:

  • 87 615,85 - wartości niematerialne i prawne,
  • 13 905 517,15  - wartość rzeczowych aktywów trwałych.