Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Nowe przetargi

Nowe przetargi

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-21 12:59

Ogłoszenia dotyczące nowych przetargów.

Przetarg Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 3.08.2018r przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-03 10:18
Wstępne ogłoszenie informacyjne o postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu licencji lub zbioru licencji dot. nieopatentowanej wiedzy technicznej
Przetarg DZ/44/PP/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-21 14:15
Usługi doradcze o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby Prac B+R: Ekspert ds. budowy i rozwoju Panelu Badawczego
Przetarg DZ/43/PP/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-21 14:11
Usługi doradcze o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby Prac B+R: Ekspert ds. Zarządzania Panelem Badawczym
Przetarg DZ/42/PP/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-21 13:59
Usługi doradcze o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby Prac B+R: Ekspert ds. Koordynacji Programu Telemetria Polska
Przetarg DZ/41/PP/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-21 13:55
Usługi doradcze o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby Prac B+R: Ekspert ds. Komunikacji z rynkiem i PR
Przetarg DZ/40/PP/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-21 13:51
Usługi doradcze o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby Prac B+R: Ekspert ds. budowy środowiska badawczego oraz eksperymentów badawczych PB
Przetarg DZ/39/PP/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-21 13:46
Usługi doradcze o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby Prac B+R: Ekspert ds. RPD, fuzji danych oraz wdrożenia DAI
Przetarg DZ/37/2019/PP przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-13 12:41
Wykonanie ekspertyzy na temat barier legislacyjnych związanych z wykorzystaniem technologii i usług sieci 5G w gospodarce polskiej
Przetarg DZ/35/2019/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 11:59
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego za 2019 i 2020 rok wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
Przetarg DZ/35/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-03 13:52
Dostawa aparatury pomiarowej (oscyloskop) dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie na potrzeby realizacji projektu pn. „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria (akronim KSO3C), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CYBERSECIDENT „Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość
Przetarg DZ/34/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 12:26
Dostawa i instalacja macierzy oraz serwera backupu do Instytutu Łączności-PIB w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/33/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:09
„Dostawa aparatury pomiarowej (oscyloskop) dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie na potrzeby realizacji projektu pn. „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria (akronim KSO3C), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CYBERSECIDENT „Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość”
Przetarg DZ/31/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-25 12:17
Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15
Przetarg DZ/29/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-25 14:04
Ubezpieczenie OC, OC zawodowe, NNW
Przetarg DZ/28/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-17 14:14
Dostawa sprzętowego generatora konstelacji GNSS dla Instytutu Łączności –Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/27/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-10 13:45
Dostawa sprzętu IT z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DZ/26/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 12:15
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 oraz przepompowni ścieków
Przetarg DZ/25/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-04 10:15
Dostawa i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej, będącej wyposażeniem aktywnego masera wodorowego dla Instytutu Łączności–Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Przetarg DZ/24/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 13:23
Dostawa precyzyjnego przestrajalnego generatora sygnałów częstotliwości wzorcowych w zakresie 250 kHz – 50 GHz o niskich szumach fazowych dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie
Przetarg DZ/23/19 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 14:47
Dostawa i uruchomienie lasera impulsowego dla Instytutu Łączności–Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie