Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Nowe przetargi

Nowe przetargi

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-21 13:59

Ogłoszenia dotyczące nowych przetargów.

Przetarg DZ/23/2021/PP przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-04 09:38
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego za 2021 i 2022 rok.
Przetarg DZ/12/21 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:41
Zapewnienie zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań w zakresie wsparcia i rozwoju określonych elementów „Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS"
Przetarg DZ/10/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-13 14:38
Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku i Wrocławiu
Przetarg DZ/09/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-18 13:43
Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38
Przetarg DZ/08/2021/PP przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:55
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego w ramach prac przygotowawczych realizacji zamiaru inwestycyjnego w postaci budowy budynku laboratorium badawczego dla potrzeb umieszczenia komory bezodbiciowej
Przetarg DZ/08/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-08 14:58
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/07/21 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-27 14:17
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektu Instytutu łączności – PIB w Warszawie
Przetarg DZ/06/2021/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-11 09:10
Dostawa artykułów biurowych do Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu
Przetarg DZ/06/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-13 10:58
Dostawa sprzętu informatycznego dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/05/21 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-08-05 11:19
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/04/2021/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 11:43
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.
Przetarg DZ/04/21 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-02 15:31
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Przewodowej 116, 118, 120 i przepompowni ścieków
Przetarg DZ/03/2021/PP przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-25 10:45
Dostawa środków czystości dla Instytutu Łączności - PIB w Warszawie ul. Szachowa 1
Przetarg DZ/03/21 przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 15:13
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności –PIB we Wrocławiu ul. Swojczycka 38