Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Unieważnienia

Unieważnienia

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-21 14:00

Informacje o unieważnieniach przetargów organizowanych w Instytucie Łączności

Przetarg DA-8/2017/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2017-11-20 09:15
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - urządzenia i sprzęt komputerowy znajdujące się w IŁ-PIB w Gdańsku
Przetarg DA/247/5-1/2017/S przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2017-06-26 10:11
Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż śtodków trwałych - komputery, zrywarki wytrzymałościowe, kamera telewizyjna, itp.
Przetarg DAD-1/W/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-07 14:29
Przetarg ofertowy nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach Instytutu Łączności - PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1
Przetarg DAD-4/2011 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-29 11:31
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach i na posesji Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.
Przetarg DAD-5/2011 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2011-07-19 13:22
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach i na posesji Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15
Przetarg DAG-1/W/2016 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2017-04-24 13:09
Przetarg ofertowy nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach Instytutu Łączności w Warszawie
Przetarg DAG/A- 1/2013/W przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2016-06-28 10:28
Przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach Instytutu Łączności - PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1
Przetarg DAG/A-9/2012 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2012-09-07 09:51
Przetarg nieograniczony - Adaptacja pomieszczeń laboratoriów naukowo-badawczych zlokalizowanych w budynku głównym „G” w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Szachowej 1.
Przetarg DAG/G/2/2012/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-12-04 13:46
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego (samochód osobowy DODGE GRAND CARAVAN)
Przetarg DAG/G/3/2012/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-08 11:15
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych (Bieżnia T200York Fitness, Atlas 3301, Materac do rehabilitacji leczniczej MR-R/70-1/120, Drabinka gimnastyczna 250x90cm + uchwyt, Drążek, Rower MAG OSKAR 1010, Ławka York DB4, Sztangielki gwintowane 2x10kg, Stepper 130I)
Przetarg DAG/G/4/2013/S przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-31 14:13
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środka trwałego (samochód osobowy DODGE GRAND CARAVAN)
Przetarg DAG/G/6/2013/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-17 09:55
Obwieszczenie o sprzedaży środków trwałych (Woltomierz cyfrowy, Generator)
Przetarg DAG/G/09/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-29 11:14
Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie wyposażenia do badania systemów GSM/UMTS/LTE rozszerzającego funkcje posiadanego zestawu do analizowania sieci ruchomych.
Przetarg DAG/G/22/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-07-19 14:26
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych i konferencyjnych dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DAG/G/23/14 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-16 11:20
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu Platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej (PIBUK) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przetarg DAG/G/27/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-08-28 09:45
Przetarg nieograniczony na organizację spotkania informacyjno-doradczego w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DAG/G/32/13 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-21 12:11
Przetarg nieograniczony na modernizację multimedialnego systemu mobilnego oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby spotkań informacyjno- doradczych w ramach Projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/01/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-02-12 10:13
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i urządzeń mobilnego dostępu do internetu na potrzeby projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/01/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-02-18 14:26
Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu (samochodu) wraz z systemem autonomicznego zasilania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/03/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-04-18 12:27
Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację oprogramowania analitycznego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.