Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zamówienia publiczne Unieważnienia

Unieważnienia

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2008-02-21 14:00

Informacje o unieważnieniach przetargów organizowanych w Instytucie Łączności

Przetarg DGA/08/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-04-21 10:13
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do analizowania sieci ruchomych, składającego się ze skanera sieci radiowych i terminali testowych systemu TETRA oraz analizatora widma wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/11/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-17 15:25
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawców w zakresie zapewnienia łączy internetowych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1.
Przetarg DGA/14/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-05-17 12:52
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner dokumentów + drukarka), przełącznika LAN oraz rutera do sieci komórkowych i i zespołu rejestracji parametrów środowiskowych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/15/12 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-10 11:20
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/16/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-06-20 12:42
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner dokumentów + drukarka), przełącznika LAN oraz rutera do sieci komórkowych i i zespołu rejestracji parametrów środowiskowych dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/20/09 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2009-12-18 13:34
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i urządzeń mobilnego dostępu do internetu na potrzeby projektu "System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/23/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 10:27
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerowego systemu multimedialnego oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby spotkań informacyjno-doradczych w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
Przetarg DGA/23/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-09-06 14:20
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner dokumentów + drukarka), przełącznika LAN oraz rutera do sieci komórkowych i zespołu rejestracji parametrów środowiskowych, oprogramowania do obsługi aparatury pomiarowej i automatyzacji badań, oprogramowania do zarządzania procesami badań oraz oprogramowania do opracowywania analitycznego wyników badań dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/25/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-10-07 10:11
Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Przetarg DGA/27/10 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-11-03 15:04
Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do akwizycji i prezentacji wideo i informacji stereoskopowej (3D) w wysokiej rozdzielczości do badań postrzeganej jakości przekazu (QoE) w ramach Projektu Inżynieria Internetu Przyszłości nr POIG.01.01.02-00-045/09, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Przetarg DGA/30/08 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2008-10-29 15:20
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb inżynierii wiedzy.
Przetarg DGA/39/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-11-02 15:32
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu rozwojowego: Mobilne Laboratorium Badania Funkcjonalności i Jakości Usług Komunikacji Elektronicznej dla Zespołów Dowodzenia i Łączności (MLB), Nr O R00 0075 11, Nr Umowy o wykonanie: Nr 0075/R/T00/2010/11 z dnia 01 września 2010 r.
Przetarg DGA/41/11 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2011-11-07 15:19
Przetarg nieograniczony na dostawę punktów dostępowych do sieci WLAN na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.
Przetarg DPZ/4/15/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-08-03 08:40
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - sprzęt komputerowy
Przetarg DPZ/5/15/J przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2015-09-14 10:43
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych - sprzęt komputerowy
Przetarg DPZ/06/16 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2016-07-29 09:52
Przetarg nieograniczony na dostawę wektorowego generatora sygnałów na pasmo do 6 GHz dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/01/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-06-05 13:23
Przetarg nieograniczony przedmiotem którego jest "Dostawa sprzętu IT z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie"
Przetarg DZ/03/17 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2017-06-27 13:47
Przetarg nieograniczony na dostawę szerokopasmowego liniowego wzmacniacza mocy dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego
Przetarg DZ/05/18 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-19 13:11
Przetarg nieograniczony na "Kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15"
Przetarg DZ/05/19 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 10:39
Usługa projektowania układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego w projekcie IDSoC