Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Spróbuj wyszukiwania zaawansowanego by skorzystać z dodatkowych opcji.

Wyniki wyszukiwania 567 element(ów) pasuje do podanych kryteriów.

Źródło RSS dla znalezionych wyników

File Ogłoszenie o wyniku postępowania
pełna treść przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-05-18 12:01 — Zgodność: 1%
File Wynik postępowania
pełna treść przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-15 13:06 — Zgodność: 1%
File Zestawienie ofert
pełna treść przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-14 12:54 — Zgodność: 1%
File Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
pełna treść przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-09 10:35 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/03/21
Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności –PIB we Wrocławiu ul. Swojczycka 38 przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 15:13 — Zgodność: 1%
File identyfikator postępowania - mini portal
jw. przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:56 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 8 do SWZ
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:54 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 7 do SWZ
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:51 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do SWZ
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:48 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do SWZ
Wykaz wykonanych dostaw przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:47 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie - wykaz podwykonawców przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:47 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3a do SWZ
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 2 przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:46 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 1 przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:45 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2a do SWZ
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 2 przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:44 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 1 przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:42 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz ofertowy przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:40 — Zgodność: 1%
File SWZ
Specyfikacja warunków zamówienia przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:39 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o zamówieniu
pełna treść przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-06 14:37 — Zgodność: 1%
File Informacja o wyniku postępowania
pełna treść przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-03-11 15:39 — Zgodność: 1%
Przetarg DZ/08/2021/PP
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego w ramach prac przygotowawczych realizacji ... przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:55 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 6 do zaproszenia
Główne cechy budynku i terenu przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:50 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 5 do zaproszenia
Wykaz osób przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:49 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 4 do zaproszenia
Wykaz wykonanych usług przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:47 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 3 do zaproszenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:46 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:41 — Zgodność: 1%
File Załącznik nr 1 do zaproszenia
Formularz ofertowy przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:40 — Zgodność: 1%
File Zaproszenie do składania ofert
pełna treść przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-25 10:37 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
pełna treść przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-28 10:00 — Zgodność: 1%
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
pełna treść przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-28 09:59 — Zgodność: 1%
File Unieważnienie cz. II
pełna treść przez mgalas Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-26 09:56 — Zgodność: 1%