Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2013 DAG/A-1/2013

DAG/A-1/2013

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-17 09:32

Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznych rozdzielni SN w budynku stacji transformatorowej w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Szachowej 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-17 09:31
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-08 11:08
Pełna treść zawiadomienia
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-29 10:38
Wyjasnienia treści SIWZ
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:10
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:12
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:14
Oświadczenie o spełnieniu warunków
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:14
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
File Załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:16
Informacja/Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:16
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:17
Przedmiar robót
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:18
Wykaz robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:18
Wykaz osób
File Załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:19
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File Projekt wykonawczy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:20
Projekt instalacji elektrycznej - rozdzielni średniego napięcia
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-16 10:21
Specyfikacja techniczna