Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2013 DAG/A-2/2013

DAG/A-2/2013

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-17 09:49

Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynków mieszkalnych przy ul. Przewodowej 118 i 120 – Osiedle IŁ w Warszawie

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-17 09:48
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:32
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:35
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:38
Formularz ofertowy Wykonawcy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:39
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:41
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
File Załącznik nr 3 A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:42
Informacja/oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:43
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:44
Przedmiar robót - Przewodowa 118
File Załącznik nr 5 b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:44
Przedmiar robót - Przewodowa 120
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:45
Wykaz robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:45
Wykaz osób
File Załącznik nr 7 A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-26 09:46
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień