Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2013 DAG/A-3/2013

DAG/A-3/2013

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-02 09:43

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wewnętrzne w budynku willa oraz roboty instalacyjne zewnętrzne na budynkach: głównym i willi w Instytucie Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-02 09:31
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-14 10:09
Pełnatreść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:46
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:49
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:50
Formularz ofertowy Wykonawcy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:51
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:52
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
File Załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:54
Informacja/oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:54
Wzór umowy
File Załącznik nr 5a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:55
Przedmiar robót - zadanie I
File Załącznik nr 5b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:56
Przedmiar robót - zadanie II
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:57
Wykaz robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:57
Wykaz osób
File Załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 12:58
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File STWiOR - zadanie I przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 13:00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zadanie I
File STWiOR - zadanie II przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-16 13:01
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zadanie II